Heineken
Adidas
FRFC1908 Sponsor van Sportclub Feyenoord
Sponsor-Pepsi
Droomparken
Sponsor-AA
Sponsor-VLS
Sponsor-CWS
Sponsor-IVA

// Commissies

De jeugd- en seniorcommissie dragen zorg voor alle voorkomende werkzaamheden rondom de teams van Sportclub Feyenoord. Niet alleen op wedstrijddagen maar ook daarbuiten zijn zij op de club aanwezig.

SENIORCOMMISSIE
– Joop Vrauwdeunt (voorzitter)
– Cock van Ruiven (wedstrijdsecretaris)
– Koos Boogaers (penningmeester)
– Wim van der Windt (lid)
– Harry Moret (lid)

Op wedstrijddagen is de Seniorcommissie te bereiken onder tel: 010-29 16 974.

Voor de dagelijkse gang van zaken inzake de overige Seniorenelftallen zijn de elftalleiders/aanvoerders het aanspreekpunt.

JEUGDCOMMISSIE
vacant (voorzitter)
– Harry Moret (secretaris – tel 06-20334507)
– Theo Stokman (A- en B-afdeling, tel 06-28837137)
– Aad Kleinjan (C- en D-afdeling, wedstrijdzaken)
– Rien van Vliet (E- en F-afdeling)
– Koos Hubbers (Coördinator Scheidsrechters)
E-mailadres Jeugdcommissie: jeugd@feyenoordav.nl
Op wedstrijddagen is de jeugdcommissie te bereiken onder tel: 010-29 16 975 en 010-29 16 974.

TECHNISCH COORDINATOREN
– Hans Maus (O19, ZA1 en ZA2)
– Rinus Mikkers (O7 t/m O17)

STATUTAIRE COMMISSIES

Commissie van Beroep

Commissie van Onderzoek
Wim de Best (lid)
Erwin Weststrate (lid)
Peter Barbier (plaatsvervangend lid)

Notulen Leescommissie