Droomparken
Sponsor Adidas
Sponsor-Pepsi
Heineken
De Feijenoorder, Sponsor van Sportclub Feyenoord
Sponsor-IVA
Sponsor-AA
FRFC1908 Sponsor van Sportclub Feyenoord
Droomparken

// Privacybeleid (AVG)

Aan onze leden, sponsors, leden van de businessclub, leveranciers en andere belanghebbenden,

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Op grond van deze Verordening zijn wij als Sportclub verplicht om onze leden en/of sponsoren en/of leden van onze businessclub en/of onze leveranciers ervan op de hoogte te stellen dat de Sportclub uw gegevens verzamelt. Dit is en wordt gedaan om individueel en/of collectief met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van de laatste sportieve en organisatorische ontwikkelingen en gebeurtenissen bij de Sportclub Feyenoord.
Voor onze leden van jonger dan 16 jaar is de opslag en het gebruik van de persoonsgegevens alleen toegestaan indien de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Wij beschouwen de (mede-) ondertekende aanmelding voor het lidmaatschap van de Sportclub als een dergelijke toestemming.

De Sportclub Feyenoord respecteert de privacy van al haar leden, sponsors, leden van de businessclub en leveranciers. De Sportclub Feyenoord draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Van de bezoekers/gebruikers van de Sportclub Feyenoord website worden geen gegevens bewaard.
Wij beschikken over uw persoons- en/of bedrijfsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sportclub Feyenoord of die van een derde partij, welke door de Sportclub Feyenoord daarvoor wordt ingeschakeld. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere (persoonlijke) gegevens waarover wij beschikken.
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in de Sportclub Feyenoord. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. De gegevens die wij van u gebruiken kunt u te allen tijde bij ons opvragen. Als u uw gegevens aangepast wilt zien of zelfs uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen, via het onderstaande mailadres. Verwijdering van uw gegevens leidt tot beëindiging van de relatie met de Sportclub Feyenoord voor welk doel de gegevens werden bewaard. Wijzigingen worden alleen aangebracht indien deze passen in het algemene beleid van de Sportclub.

Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van Sportclub Feyenoord. U dient zich ervan bewust te zijn dat Sportclub Feyenoord niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere verenigingen, sites en bronnen.

Het bestuur van de Sportclub is verantwoordelijk voor het Privacy beleid en de uitvoering daarvan.

Contact over het privacybeleid via pca@feyenoordav.nl